Κυρίαρχη θέση στην φιλοσοφία του Κέντρου Συμβουλευτικής και Θεραπείας Ψυχική Υγεία έχει η  βιο-ψυχο-κοινωνική προσέγγιση στην θεωρητική κατανόηση και θεραπευτική αντιμετώπιση των ψυχικών προβλημάτων. Μπορούμε να καταλάβουμε τον άνθρωπο ως ένα ταυτόχρονα- και μάλλον αδιαίρετα- βιολογικό, ψυχολογικό και κοινωνικό ον.

 

Στο επίπεδο της συμβουλευτικής και θεραπευτικής παρέμβασης δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε ειδικούς και ευαίσθητους πληθυσμούς, αλλά και στην καλύτερη δυνατή εφαρμογή της Γνωστικής Συμπεριφορικής Θεραπείας. Η παροχή αυτών των υπηρεσιών κατανέμεται σε επιμέρους Τμήματα, όπως αυτό των  Ενηλίκων ή αυτό των Παιδιών και Εφήβων.

Πρόσφατα δημιουργήσαμε το πρόγραμμα «Προσιτή Ψυχοθεραπεία», ένα πρόγραμμα για εκείνους τους νέους ανθρώπους που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο σύνηθες οικονομικό κόστος της θεραπείας. Διαβάστε γι αυτό στη σελίδα «Ψυχοθεραπεία».