Διαταραχή Πανικού με και χωρίς Αγοραφοβία*

Α. Επαναλαμβανόμενα απρόσμενα Επεισόδια Πανικού

Β. Τουλάχιστον ένα από τα επεισόδια πανικού ακολουθήθηκε για ένα ή περισσότερους μήνες από ένα από τα παρακάτω:

1. επίμονη ανησυχία για την πιθανότητα και άλλων επεισοδίων

2. συνεχείς σκέψεις γύρω από τις συνέπειες του επεισοδίου

 (π.χ. απώλεια του ελέγχου, καρδιακή προσβολή, “τρέλα”)

3. μια σημαντική αλλαγή στην συμπεριφορά τη σχετική με τα επεισόδια

Γ. Παρουσία ή Απουσία Αγοραφοβίας**

 

Για την αποτελεσματικότητα της Γνωστικής Συμπεριφορικής Θεραπείας, αλλά και τις θεραπευτικές συστάσεις για τη  Διαταραχή Πανικού, διαβάστε το παρακάτω άρθρο. Αν και είναι γραμμένο για τους επιστήμονες του χώρου της ψυχικής υγείας, μπορεί να διαβαστεί σχετικά εύκολα και από μη ειδικούς:

http://www.psychiatryjournal.gr/ftpdir/200805/080709201438.pdf

 

 

*Σύμφωνα με την περιγραφή της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας/ DSM-IV)

** Η παρουσία της Αγοραφοβίας ορίζει τη "Διαταραχή Πανικού με Αγοραφοβία", ενώ η απουσία της Αγοραφοβίας ορίζει τη "Διαταραχή Πανικού χωρίς Αγοραφοβία"

 

 

 

 

Τελευταία Ενημέρωση (Τρίτη, 24 Αύγουστος 2010 01:11)